MALİYET ARTI KAR İNŞAAT TAAHHÜT UYGULAMA

MALİYET ARTI KAR İNŞAAT TAAHHÜT UYGULAMA

Bir üretimin karşılığı olarak yapılacak ödemenin miktarı belirlenirken, ürünün maliyetine, maliyetin (%) belirli bir oranı düzeyinde kar eklenmesinin öngörüldüğü ihalelere maliyet artı kar usulü ihale denilmektedir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi , bu tür ihalede iki temel belirleyici bunmaktadır. Bunlardan birisi gerçekleştirilecek üretimin maliyeti, diğeri ise uygulanacak kar oranıdır. Bu nedenle bu tür işlerin sözleşmelerinde maliyet tanımı ve kar oranının ileride bir anlaşmazlığa neden olmayacak şekilde açıklığa kavuşturulması gerekir . işin bedeli olarak Yapımcıya ödenecek bedelleri şu şekilde ifade etmektedir: • İşin dolaysız maliyetleri (İşin Maliyeti Olarak Ödenecek Bedeller) * İşgücü maliyetleri * Malzeme maliyetleri * Araç,Tesis ve Ekipman maliyetleri * İşin genel gideriyle ilgili maliyetler