MİMARİ PROJE ÇİZİMLER

MİMARİ PROJE ÇİZİMLER

Tamamlamış olduğumuz çok sayıdaki projede, şehir planlama, mimari, iç mimari ve diğer ilgili mühendislik bilimlerini bir bütün olarak değerlendiren Fvm Mühendislik’in çalışmaları, tasarım, disiplinler arası koordinasyon, bütçe ve iş programı kontrolü, verimlilik esası ve en iyi mimari kalitenin sağlanması esaslarına dayanmaktadır.

İnsanlara ve çevreye olumlu etkisi olan, yüksek verimlilikte, sağlıklı ve işlevsel binalar tasarlamayı amaçlayan Fvm Mühendislik, her proje için öncelikle işverenin hedefleri ve mevcut durumda talep edilen ve gelecekte talep edilebilecek ihtiyaç programlarını dikkate alınır ve bu bilgileri çevre koşulları ve projenin çevre içerisindeki rolü ile birleştiririz.